Uudised
Prindi
 
 

 EuP 2005/32/EY direktiivi ja EÜ Komisjoni määruse Nr. 640/2009 kohaselt peavad kõik 0,75 kW ja sellest suuremad EL-is toodetavad ja EL-i tarnitavad elektrimootorid alates 16.06.2011 vastama oma kasutegurilt IE2-klassi. Direktiiv ei kata 0,55 kW ja sellest väiksemaid mootoreid.

IEC 60034-30 standard defineerib kolm IE (International Efficiency) efektiivsusklassi S1 tööreziimi ühekiiruselistel 2-, 4- ja 6-poolusega kolmefaasilistel induktsioonmootoritel töösagedusel 50 ning 60Hz võimsusevahemikus 0,75 kuni 375kW nimipingega kuni 1000 V:

  • IE1=Standart efektiivsus
  • IE2= Kõrge efektiivsus
  • IE3= Premium efektiivsus

Direktiivi täitmiseks on koostatud ajagraafik järgmiselt:

Alates 16. juunist 2011- tarnitavad mootorid peavad vastama klassile IE2;

Alates 1. jaanuarist 2015- 7,5-375 kW tarnitavad mootorid vastavad klassile IE3 või klassile IE2 varustatuna kiiruse regulaatoritega (sagedusmuunduritega);

Alates 1. jaanuarist 2017- 0,75-375 kW tarnitavad mootorid vastavad klassile IE3 või klassile IE2 varustatuna kiiruse regulaatoritega (sagedusmuunduritega).

 

ELEKTRIMOOTORI EFEKTIIVSUS:

Elektrimootorite efektiivsuse parandamise vahendid:

• mähistel on suurem vasesisaldus;

• staatoriplekid on õhemad ja parema kvaliteediga;

• staatoriplekid on omavahel veel paremini isoleeritud;

• rootori ja staatori vahelised õhupilud on optimeeritud;

• tagatakse väiksemad ventilatsioonikaod;

• vähendatakse laagrite veerekadusid.

 
 
www kujundamine